สพท.อุบลฯเขต 1 เป็นเจ้าภาพสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สพท.อุบลฯเขต 1 เป็นเจ้าภาพสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ นางขิษฐา กันยาวุธ นักประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เปิดเผยว่า วันนี้( 6 มี.ค.53) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เป็นศูนย์สอบแข่งขันทางวิชาการเวทีระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2553 รอบระดับประเทศ ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยมีเครือข่าย 12 เขตพื้นที่การศึกษา จากอุบลราชธานี 5 เขต ศรีสะเกษ 4 เขต ยโสธร 2 เขต และอำนาจเจริญ 1 เขต เพื่อคัดเลือกตัวแทนของนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 87 คน ที่มีความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และศิลปะ ซึ่งวัตถุประสงค์การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งนี้ เพื่อใช้เวทีแข่งขันทางวิชาการเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาการ ยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวขึ้นสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถได้เต็มศักยภาพในเวทีวิชาการทุกระดับ และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถ เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด