องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับถ่ายโอนสถานีอนามัย 316 แห่ง เข้าในสังกัด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับถ่ายโอนสถานีอนามัย 316 แห่ง เข้าในสังกัด นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในการรับถ่ายโอนสถานีอนามัย จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 316 แห่ง เข้ามาอยู่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข รับทราบปัญหาข้อเสนอแนะ เพื่อเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเข้ามาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวถึงเรื่องงบประมาณและการบริหารจัดการสถานีอนามัยยังคงอยู่ในรูปแบบเดิม ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนต่อยอดภารกิจของสถานีอนามัย เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด