เกษตรลำปาง วอนจนท.ช่วย ภัยแล้ง-ไฟป่าหนัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวินัย เหล่าเทิดพงษ์ เกษตรกรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ระยะนี้ สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวต่อด้วยฤดูร้อน และช่วงระยะเวลานี้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล จะได้รับความเสียหายมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นๆ เนื่องจาก ช่วงนี้มักจะเกิดปัญหาพายุลมแรงและไฟป่า นำมาซึ่งความเสียหายแก่เกษตรกรเป็นประจำ

สำหรับ การแก้ปัญหาวิธีการป้องกันและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยแล้ง คือ ตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้ง จะทำให้ทรงพุ่มไม้ผลโปร่ง , ลดการคายน้ำ, จัดทำแนวกันไฟรอบพื้นที่สวนเพื่อเป็นการป้องกันไฟ , การฟื้นฟูให้เร่งการแตกกิ่งใหม่ด้วยการตัดแต่งกิ่ง หรือ ยอดต้นไม้ผลที่แห้งตายออกให้หมด เมื่อเริ่มมีฝนตกให้เกลี่ยหญ้าที่คลุมโคนต้นออก จากนั้น พรวนดินใส่ปุ๋ย เพื่อให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็ว หรือ เสร็จแล้วให้น้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดิน และลดอุณหภูมิแก่ต้นพืช แล้วค่อยให้ปุ๋ยทางใบทีละน้อย เพื่อช่วยให้ไม้ผลได้รับธาตุอาหาร