นายกอภิสิทธิ์รับมอบโล่'ผู้ชายแห่งปี2553'

นายกอภิสิทธิ์รับมอบโล่'ผู้ชายแห่งปี2553'
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง เพ็ญศรี พิชัยสนิธ นายกสมาคมส่งเสริมสถานสภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมคณะกรรมการฯ 25 คน นำมอบโล่รางวัล
เกียรติคุณ "ผู้ชายแห่งปี 2553" มอบให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เนื่องจาก มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างเสริมสถานภาพของผู้หญิง โดยเฉพาะ ทางการเมือง ซึ่งที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการดำเนินงาน อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง ความตระหนักในเรื่องของสิทธิมนุษยชน และความพยายาม ในการที่จะส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย มาอย่างต่อเนื่อง