สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการย้ายถิ่นฐานในภาว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการย้ายถิ่นฐานในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว มุมมองต่อสถานการณ์ในประเทศไทย โดยนักวิชาการชื่อดัง ดร.ฟิลลิปส์ มาร์ติน สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "นโยบายการย้ายถิ่นฐานในภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว : มุมมองต่อสถานการณ์ในประเทศไทยห้อง ประชุมใหญ่ ชั้น 3 บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 8.30-15.00 น. โดย Dr. Philip Martin นักวิชาการเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในสหรัฐอเมริกา มีประเด็นที่น่าสนใจได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามประเทศ สภาพปัญหา อุปสรรคและความท้าทายต่างๆที่แรงงานข้ามชาติและรัฐเจ้าของประเทศต้องเผชิญ ประสบการณ์ และบทเรียนจากอดีต และมุมมองใหม่ที่น่าพิจารณาในการจัดการกับประเด็นปัญหา นโยบายและมาตรการที่ ควรเป็นไปได้สาหรับประเทศไทย Dr. Philip Martin เป็นอาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิส หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน ได้ทำงานเกี่ยวกับประเด็นแรงงานและคนเข้าเมืองที่สถาบันบรุคกิงส์ (Brookings Institution) และทำเนียบขาว ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และหน่วยงานของสหประชาชาติ เช่น องค์การแรงงานสากล (ILO) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เคยเขียนบทความและหนังสือเกี่ยวกับแรงงานและการเข้าเมืองหลายชิ้น ประเด็นงานวิจัยของดร.มาร์ตินมุ่งเน้นในเรื่องการใช้แรงงานในภาคเกษตร ความยากจนในเขตชนบท การโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงาน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดร.มาร์ตินเคยแถลงต่อสภาคองเกรสและหน่วยงานระดับรัฐและท้องถิ่นในประเด็นเหล่านี้หลายครั้ง นอกจากนี้ ดร.มาร์ตินยังเป็นบรรณาธิการจดหมายข่าวชื่อ Migration News and Rural Migration News และเคยได้รับรางวัลบริการสาธารณะดีเด่น (Distinguished Public Service Award) จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตเดวิสเมื่อปี พ.ศ. 2537 ด้วย สนใจสามารถติดประวัติและผลงานดร.มาร์ตินได้ทาง http://migration.ucdavis.edu

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด