ม.นเรศวร พะเยา จัดแข่งขัน มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

หน่วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ร่วมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ในวันพรุ่งนี้ (6 มี.ค.53) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา แจ้งว่า ทางส่วนงานกิจการนิสิต ได้จัดโครงการวิ่งมินิมาราธอนขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต นักศึกษาและประชาชนในจังหวัดพะเยา ได้ออกกำลังกายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯกับชุมชนในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันในด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนจัดหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมกีฬา ซึ่งจะนำไปพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยฯโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องนำบัตรวิ่ง และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนนำไปแสดงในการลงทะเบียน เพื่อรับเบอร์ติดหน้าอกและของระลึก ณ บริเวณจุดรับลงทะเบียนอาคารเรียนรวม ในเวลา 05.00 -06.00 น. หลังจากนั้นเวลา 06.50 น.จะทำการปล่อยตัวนักกีฬา ซึ่งมีระยะทางการวิ่ง 7.5 กิโลเมตรตามเส้นทางที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ชนะในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัลอันดันที่ 1, 2, 3 ของแต่ละรุ่น พร้อมเหรียญรางวัลสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจกรรมกีฬาและนันทนาการโทร.054-466666 ต่อ1070-1

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด