จังหวัดพะเยา เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2553 มุ่งส่งเสริมบทบาทสตรีต่อการพัฒนาสังคม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานวันสตรีสากลจังหวัดพะเยา ประจำปี 2553 เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆทางสังคม ในวันที่ 8 มีนาคมนี้ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็นวันสตรีสากล ทุกประเทศทั่วโลกต่างส่งเสริมให้สตรีได้จัดกิจกรรมร่วมรำลึกและเชิดชูเกียรติให้กับผู้ทำงานด้านสตรี โดยในส่วนของจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2553 นี้ กำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ อำเภอเชียงคำ โดยจะมีสมาชิกกลุ่มองค์กรสตรีจากทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพะเยามาเข้าร่วมรวมทั้งสิ้นกว่า 2,000 คน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้แสดงพลังของสตรีรวมทั้งเพื่อให้เกิดการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สำหรับกิจกรรมภายในงานวันสตรีสากลจังหวัดพะเยาครั้งนี้ ประกอบด้วย การร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา การจัดเวทีเสวนา สิทธิสตรี โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ร่วมกับตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด การเดินขบวนรณรงค์รวมพลังสตรี รวมทั้งการมอบโล่ให้กับสตรีที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ จำนวน 20 ราย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด