กรมทางหลวงชนบท จัดประชุมปฐมนิเทศโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ข และ ค1 ผังเมืองรวมตราด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้(5มี.ค53)ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด นายนภดล ศรีสุข ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ข และ ค1 ผังเมืองรวมตราด โดยมีหน่วยงานราชการ ประชาชน และสื่อมวลขน ร่วมการประชุม นายสถาพร บุญเฉลียว ผู้อำนวยการทางหลวงชนบทจังหวัดตราด กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จัด และบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ข และ ค1 ผังเมืองรวมตราด จังหวัดตราด กรมทางหลวงชนบท จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การเริ่มดำเนินโครงการ เพื่อให้หน่วยงานราชการ และประชาชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ชี้แจง แนะนำโครงการ เหตุผล และความจำเป็นของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ สำหรับโครงการดังกล่าว ก่อสร้างขึ้นเพื่อรับรองการขยายตัวของชุมชนเมือง รองรับการท่องเที่ยว และการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด