ช่วงปิดเทอม เด็กน่าน เสี่ยงบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง จากอุบัติเหตุและพฤติกรรมของเด็ก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รณรงค์ความปลอดภัยช่วงปิดเทอม พร้อมเผยเด็กน่าน เสี่ยงบาดเจ็บและเสียชีวิตสูง จากอุบัติเหตุและพฤติกรรมของเด็ก ที่ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมเทวราช ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลน่าน ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองน่าน กว่า 10 โรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยภายในโรงเรียน ตลอดจนการแก้ปัญหาการบาดเจ็บและเสียชีวิตในเด็ก และรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในโรงเรียน เนื่องจากระหว่างนี้ใกล้ปิดภาคเรียน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ เด็กน่านจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากการขับขี่ยวดยานพาหนะ รถจักรยานยนต์ และลงเล่นน้ำด้วยความประมาท ดังนั้น ครู อาจารย์ในโรงเรียนและผู้ปกครอง เป็นส่วนสำคัญในการป้องกันระวังภัยให้กับเด็ก นอกจากนี้ ผู้ปกครองของเด็กมีส่วนสำคัญในการดูแลและสร้างความปลอดภัย เฝ้าระวังด้วยการเตือนลูกหลาน โดยเฉพาะเด็กในชั้นประถมที่ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นตามลำพัง ทุกคนในหมู่บ้านและชุมชนควรให้การดูแลใส่ใจเป็นพิเศษด้วย เพราะเด็กนักเรียนในจังหวัดน่าน พบว่าเสียชีวิตในช่วงปิดเทอมเป็นประจำทุกปี นพ.พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า เด็กยังเป็นวัยที่มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายได้ ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งสาเหตุที่พบมากที่สุดคือ การจมน้ำ และฝากถึงผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงเวลาปิดเทอมด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด