จนท.รุดตรวจสภาพความพร้อมเรือเหาะ

วิศวกรเข้าตรวจสอบสภาพความพร้อม ''เรือเหาะตรวจการณ์'' ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงประสิทธิภาพการใช้งาน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด