นายกฯมอบรางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ

นายกฯมอบรางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทย ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งทางการเขียน การอ่าน และการพูด รวมทั้ง ให้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ มีนักแสดงละคร ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ได้รับรางวัล ราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน โดยเป็นสาขานักแสดงนำชาย คือ นายทฤษฎี สหวงษ์ หรือ ปอ และ นักแสดงนำหญิง คือ น.ส.จีรนันท์ มะโนแจ่ม หรือ ยุ้ย และ นักแสดงประกอบชาย คือ วิชญะ จารุจินดา หรือ ตั๊ม ส่วนนักแสดงประกอบหญิง คือ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ หรือ น้ำผึ้ง ขณะที่สถานีโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัลในฐานะผู้เสนอชื่อนักแสดง เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คือ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ บริษัทผลิตละครโทรทัศน์ ที่ได้รับรางวัล ในฐานะผู้เสนอชื่อนักแสดง เข้ารับพิจารณาการคัดเลือก คือ บริษัท สเตป ออน เวิร์ด จำกัด และ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด ขณะที่ยังมีนักเรียนและโรงเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ทั้งสิ้น 179 คน