พระองค์ภาผู้หญิงแห่งปี2553

ที่ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เวลา 10.00 น. วันที่ 4 มี.ค. สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดการประชุมสัปดาห์สตรีสากล เนื่องในวันสตรีสากล 8 มี.ค. โดยในปีนี้ทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ เทิดพระเกียรติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นผู้หญิงแห่งปี 2553 ในฐานะที่ทรงงานด้วยพระวิริยอุตสาหะในเรื่องความรุนแรงต่อสตรีด้วยการดำริโครงการกำลังใจ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังสตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสจากสังคม และทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องสตรีเพศ ด้วยการทรงเป็นองค์ทูตสันถวไมตรีให้กับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ จนสังคมตระหนักเรื่องความรุนแรงในสตรีมากขึ้น โดยสมาคมจะเข้าเฝ้าถวายรายงานในวันที่ 20 มี.ค. ที่วังศุโขทัย

ดร.สุธีรา วิจิตรานนท์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา เปิดเผยว่า เนื่องในวันสตรีสากลปีนี้ ทางสถาบันฯยกให้ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็น ผู้ชายแห่งปี 2553 เนื่องจากเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับบทบาทผู้หญิงบนเวทีการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เช่น การแต่งตั้งผู้หญิงเป็นผู้อำนวยการพรรคตามสาขาต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งในแง่ส่วนตัว โดยจะจัดเลี้ยงอาหารเด็กและสตรีที่บ้านพักฉุกเฉินทุก ๆ วันเกิดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสร้างความประทับใจแก่ทางสถาบัน ขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ที่อยู่ในตำแหน่งสูง ๆ จะไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงเท่าที่ควร โดยจะเดินทางไปมอบโล่รางวัลให้กับนายกฯที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 5 มี.ค.นี้.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด