ลงทะเบียนแรงงานต่าวด้าวได้เพียงกว่า8แสน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานความคืบหน้าที่รัฐบาลไทยได้สั่งการให้แรงงานต่างด้าวราว 1.3 ล้านคน จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่า กัมพูชา และลาว ให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสัญชาติและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งหมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยมีแรงงานต่างด้าวเพียง 850,000 คน ที่มาดำเนินการตามกำหนดเวลาซึ่งการลงทะเบียนครั้งนี้แรงงานจะได้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวเป็นเวลา 2 ปีเต็ม

ด้าน นายสุภัท กุขุน ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงาน กล่าวว่าแรงงานต่างด้าวอีกกว่า 1.2 ล้านคน ที่ยังไม่ได้มาลงทะเบียนซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการประมวลผลครั้งใหม่โดยทางรัฐบาลบจะทำการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจำนวน 3,800 บาท แก่แรงงานที่ทำการลงทะเบียนแล้วด้วย

ขณะที่องค์การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวของรัฐบาลไทยถือเป็นข่มเหงผู้อพยพเหล่านี้ และเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการดำเนินนี้เสีย


http://news.yahoo.com/s/afp/20100304/wl_asia_afp/thailandmyanmarcambodialaoseconomyrightsmigrants?