วัดดอยท่าเสา จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการสวดมนต์ 99 วัน ทอดผ้าป่า 9 ต้น ต้นละ 9 เมตร เฉลิมพระเกียรติ พระบา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการสวดมนต์ 99 วัน ทอดผ้าป่า 9 ต้น ต้นละ 9 เมตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระครูสุภัทรสันติคุณ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า วัดดอย ท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการสวดมนต์ 99 วัน ทอดผ้าป่า 9 ต้น ต้นละ 9 เมตร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2552 และสิ้นสุดในวันที่ 13 มีนาคม 2553 จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างมหากุศลถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ 99 รูป และปล่อยชีวิตโค กระบือ 9 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ วัดดอยท่าเสา และเป็นการรวบรวมปัจจัยมาสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถของวัดดอยท่าเสาให้แล้วเสร็จ เนื่องจากวัดดอยท่าเสามีอายุกว่า 200 ปี และเป็นศูนย์อบรมเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ประชาชน ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์และใกล้เคียงให้มีคุณธรรม จริยธรรม จึงขอเชิญประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเฉลิมพระเกียรติสร้างมหากุศลฯ ในวันดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด