รัฐบาลรับมอบเงินช่วยเหลือเฮติรวม72ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง และนายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันรับมอบเงินให้กับศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ในประเทศเฮติในวันนี้ กว่า 2 ล้านบาท จาก ตัวแทนจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำนวน 1,193,870.87 บาท คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 154,338 บาท การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 141,988 บาท การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำนวน 151,000 บาท และ โรงงานยาสูบ จำนวน 1,000,000 บาท โดยยอดเงินช่วยเหลือเฮติ ในวันที่ 4 มีนาคม รวมเป็น เงิน 72,439,927.05 บาท

อย่างไรก็ตาม นายสุเทพ กล่าวว่า บัญชีช่วยเหลือชาวเฮติ รัฐบาลจะปิดรับผ่านทางบัญชี ในวันที่ 31 มี.ค. นี้ แต่จะมีการหารืออีกครั้งว่า จะจัดส่งไปในรูปแบบใด โดยในเบื้องต้นได้ส่งผ่านสภากาชาดไทยไปบ้างแล้ว