สพฐ.ประกาศรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี 2553 นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่นปี 2553 กล่าวถึงผลการประกวดหนังสือดีเด่นปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ว่า ในปีนี้มีสำนักพิมพ์และหน่วยงาน 93 แห่ง ส่งหนังสือเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 444 เรื่อง มีหนังสือได้รับรางวัลดีเด่น 8 เรื่อง และรางวัลชมเชย 34 เรื่อง รวมทั้งหมด 42เรื่อง ดังนี้ หนังสือสารคดี ไม่มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ เครื่องกลไกคลาสสิค ของ อเนก นาวิกมูล ชีวิตทะนง "อหังการ์ของหัวใจ ที่ร่างกายไม่อาจกักขัง ทะนง โคตรชมพู ของ ภานุมาศ ภูมิถาวร และท่องแดนมังกร : เส้นทางสายแพรไหม ซินเจียง ของ ปริวัฒน์ จันทร หนังสือนวนิยาย รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ กุสาวดีแผ่นดินนี้ยังมีรัก ของ เรซิน จ้าวจตุรทิศ ภาคสุริยคราส ของ รัณ ศยา และในสวนเมฆ ของ ชมัยภร แสงกระจ่าง หนังสือกวีนิพนธ์ รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือเรื่องใดสมควรได้รับรางวัลางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ บทเพลงของการโบกบินของชัยพร ศรีโบราณ พงศาวดารพิภพ ของธีรภัทร เจริญสุข และหนทางและที่พักพิง ของ อังคาร จันทาทิพย์ หนังสือรวมเรื่องสั้น รางวัลดีเด่น ได้แก่ 1 CM ของ โอสธี รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ นักประดิษฐ์ ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ ของ ภูฉาน พันฉาย และพ่อเป็นหมอ ของ ธาดา เกิดมงคล หนังสือบทร้อยกรอง รางวัลดีเด่น ได้แก่ ของขวัญจากหัวใจ ของ วรวุฒิ ภักดีบุรุษ รางวัลชมเชย มี 1 รางวัล ได้แก่ น้ำในสวนไทย ของ สุวัฒน์ ไวจรรยา หนังสือการ์ตูน และ หรือนิยายภาพ รางวัลดีเด่น ได้แก่ การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคสุโขทัย เล่มที่ 1 กำเนิดสุโขทัย "การรวมตัวของคนไทย ของ สละ นาคบำรุง รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล การ์ตูนประวัติศาสตร์ชาติไทย ยุคอยุธยา เล่มที่ 1 กำเนิดกรุงศรีอยุธยา "ปฐมราชวงศ์กรุงศรีอยุธยา ของ สละ นาคบบำรุง พระสังกัจจายน์ ของ โอม รัชเวทย์ และโรงเรียนเม็ดกวยจี๊ ของ อิทธิวัฐก์ สุริมาตย์ และ หนังสือสวยงาม ประเภท หนังสือสวงยงามทั่วไป รางวัลดีเด่น ได้แก่ เดินตามฝัน ของ ระวีวรรณ ประกอบผล รางวัลชมเชย ได้แก่ พระของประชาชน สมเด็จรพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ของ ศิริวรรณ สุขวิเศษ พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร สถิตศรัทธาสถาพร ของ วิศิษฎ์ ลิ้มประนะ และคณะ และสารานุกรมพลายเส้น สถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ เล่ม 1 บ้าน ของ ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น หนังสือสวยงามสำหรับเด็ก รางวัลดีเด่น ได้แก่ ดอกไม้ริมทาง ของ ลุงมวล รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ ข้าวเพียงเมล็ดเดียว ของ สมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ นิทานจากโลกตะวันออก ของ รัตนา คชนาท และมหัศจรรย์รามเกียรติ์สำหรับเด็ก ของ ปิติพร วทาทิยาภรณ์ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่ 8 ในวันที่ 26 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด