สตรีแม่บ้านชัยภูมิอยากให้คนไทยสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจพัฒนาประเทศ ไม่แบ่งฝ่าย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิ จัดงานวัน 100 ปี วันสตรีสากล จากพันธกรณีสู่สิทธิและศักดิ์ศรีสตรีไทย ขณะที่ตัวแทนสตรี เรียกร้องให้คนไทย ร่วมใจพัฒนาประเทศชาติ มีในหลวงเป็นที่พึ่งทางใจ ไม่ต้องแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย เช้าวันนี้ (4 มี.ค.53) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทยจังหวัดชัยภูมิ จัดงาน 100 ปี วันสตรีสากล จากพันธกรณีสู่สิทธิและศักดิ์ศรีสตรีไทย ที่โรงแรมสยามรีเวอร์รีสอร์ท มีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่น การอภิปรายหัวข้อเรื่อง การยุติความรุนแรงต่อสตรี เพื่อยกย่องและประกาศเกียติคุณสตรีทำงานดีเด่นของจังหวัดชัยภูมิ รณรงค์ส่งเสริมให้สตรีทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ ให้เท่าเทียมชาย มีผู้นำสตรีจาหมู่บ้านต่างๆ ร่วมงานกว่า 250 คน และในโอกาสนี้ได้ร่วมกันเขียนข้อคิดเห็น ในการยุติความรุนแรงต่อสตรี หย่อนลงในกล่อง ประกาศเจตนาร่วม ต่อต้านการกระทำรุนแรงต่อสตรีอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย นางเชื่อง คำสุภาพ ผู้ใหญ่บ้านหญิงรางวัลแหนบทองคำ 2 ปีซ้อน 1 ใน 2 คน ของประเทศไทย กล่าวว่า จากข่าวที่มีการชุมนุมต่อต้านแกนนำพรรคเพื่อไทย ที่เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลดีวิชั่น 2 นัดเหย้าเยือน ระหว่างทีมชัยภูมิ ยูไนเต็ด เจ้าภาพ กับ บุรีรัมย์ เอฟซี ที่สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนตัวคิดว่า ไม่อยากให้นำส่วนใดมาปะปนกับการกีฬา เพราะจะส่งผลให้วงการกีฬาบ้านเราล้าหลัง ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของนักกีฬา หรือกรรมการจัดการแข่งขัน ส่วนวันสตรีสากลปีนี้ อยากให้สตรีรักศักดิ์ศรี รักตัวเอง รักครอบครัว รักประเทศชาติ มีในหลวงเป็นที่พึ่งทางใจ ไม่ต้องแบ่งพรรค แบ่งฝ่าย สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด