สธ.เร่งปรับโฉมบริการด่านหน้าโรงพยาบาลทั่วประเทศ หลังพบประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เร่งปรับโฉมบริการด่านหน้าโรงพยาบาลทั่วประเทศ หลังพบประชาชนเข้ารับบริการเพิ่มขึ้น และพบปัญหาร้องเรียนการให้บริการบ่อยสุด นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป กระทรวงสาธารณสุขจะปรับเปลี่ยนโฉมหน้าบริการของโรงพยาบาล โดยเฉพาะแผนกผู้ป่วยนอก หรือที่เรียกว่า โอพีดี ของทั้งโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้เป็นที่ประทับใจแก่ประชาชน เนื่องจากถือเป็นด่านสำคัญและต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีความแออัดมาก และเป็นจุดที่เกิดปัญหาร้องเรียนบ่อยที่สุด ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 116 ล้านครั้งในปี 2550 เพิ่มเป็น 190 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากประชาชนในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เข้าถึงบริการได้มากขึ้น โดยจะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกให้ดูทันสมัยและผ่อนคลาย จัดห้องน้ำให้สะอาด เพิ่มเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครภาคประชาชน การเปิดคลินิกนอกเวลาหรือคลินิกพิเศษ รวมทั้งระบบการสื่อสารแก่ผู้ป่วยและญาติระหว่างรอพบแพทย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยทางอินเทอร์เน็ต ให้โรงพยาบาลปลายทางได้รับทราบประวัติผู้ป่วยล่วงหน้า เตรียมพร้อมให้บริการทันที ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีโรงพยาบาลนำร่อง ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาบริการด่านหน้า 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพร่ โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลสงขลา และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเตรียมนำเสนอผลงานเพื่อเป็นตัวอย่างและนำไปปรับใช้ขยายผลทั่วประเทศ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด