สภาล่มอีก!หลังสส.ฝ่ายค้านวอล์เอาท์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมี นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน
ในการประชุม ได้เกิดความวุ่นวายจนเกิดสภาล่ม เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาญัตติด่วน ของนายสามารถ ซึ่งทำหน้าที่
เป็นประธานในการประชุม ที่เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อหามาตรการป้องกันการรัฐประหาร
โดยเมื่อ นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาล กล่าวยอมรับในที่
ประชุมว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลไม่เห็นด้วยกับญัตติดังกล่าว ขณะเดียวกัน ได้ท้วงติงการตรวจสอบองค์ประชุม โดยวิธี
การเสียบบัตรแสดงตนที่ส่งผลให้สภาล่ม เนื่องจาก มีสมาชิกบางคนอยู่ในที่ประชุม แต่ไม่ยอมเสียบบัตร พร้อมกับ
ขอให้ประธานในที่ประชุม ใช้อำนาจตรวจสอบองค์ประชุมด้วย วิธีการนับรายบุคคล แต่ปรากฏว่า มีองค์ประชุมเพียง
232 คน ไม่ครบองค์ประชุม ที่จะต้องมี 237 คน เนื่องจาก ฝ่ายค้านได้มีการวอล์คเอาท์ออกจากห้องประชุม ทำให้
การประชุมล่ม และนายสามารถ ได้สั่งปิดการประชุมทันที ทั้งนี้ สำหรับญัตติดังกล่าว ได้ทำให้สภาล้มมาแล้วถึง 2 ครั้ง
เนื่องจาก ปัญหาองค์ประชุมไม่ครบเช่นเดียวกัน

ด้าน ส.ส.พรรคเพื่อไทย นำโดย น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว นายวิชาญ มีนชัยนันท์ นายไพจิต ศรีวรขาน ร่วมแถลง ชี้แจงถึง
สาเหตุที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย วอล์คเอาท์ ในระหว่างการเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ เพื่อป้องกันและต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารว่า เป็นการแสดงความไม่เห็นด้วย หลังจากที่รัฐบาลเสนอให้ปิดประชุม การพิจารณาญัตติดังกล่าว เพราะรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับเสียงข้างน้อย ซึ่งอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพเสียงข้างน้อยด้วยโดยเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นในญัตติดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้เห็นว่า การที่องค์ประชุมไม่ครบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐสภา นับองค์ประชุมนั้น เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล ขณะเดียวกันเห็นว่า การที่องค์ประชุมไม่ครบจนต้องทำให้สภาล่ม ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 นั้น แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้ง ภายในรัฐบาลยังคงมีอยู่เช่นกัน อย่างไรก็ตาม หากการประชุมครั้งหน้า รัฐบาลยังมีท่าทีไม่เคารพเสียงข้างน้อยก็เชื่อว่า การประชุมสภาจะล่มอย่างแน่นอน


ขณะที่ นายวิทยา แก้วภราดัย ประธานกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาล ยืนยันว่า การที่องค์ประชุมล่ม
ในวันนี้ ไม่ใช่การเล่นเกมการเมือง เพื่อไม่รับญัตติของฝ่ายค้าน และไม่ได้เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพของ
รัฐบาล แต่เป็นเรื่องความรับผิดชอบส่วนตัวของส.ส. โดยทางวิปรัฐบาลได้มีการหารือ และตกลงกับประธานสภา
ผู้แทนราษฎร และรองประธานทั้ง 2 คน ในเบื้องต้นว่า หากองค์ประชุมไม่ครบ จะไม่มีการรีบปิดการประชุม แต่จะ
ใช้วิธีการนับองค์ประชุมใน 3 ระดับ คือ การเสียบบัตรแสดงตน โดยหากเห็นว่า มีส่วนต่างไม่เกิน 25 เสียง ให้
ประธานใช้อำนาจให้เจ้าหน้าที่เดินนับองค์ประชุม และวิธีการขานชื่อตามลำดับ พร้อมกับขอความร่วมมือไปยังทุก
พรรคการเมือง ให้กำหนดมาตรการลงโทษกับส.ส. ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่า มาตรการขั้น
เด็ดขาด ที่ควรดำเนินการกับส.ส.ที่ขาดการประชุม คือทางพรรคควรตัดสิทธิ์ ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งต่อไป
ซึ่งประเด็นดังกล่าว จะมีการหารือกันที่ประชุมพรรคอีกครั้งว่า เห็นด้วยหรือไม่

อย่างไรก็ตาม นายวิทยา กล่าวว่า มาตรการดังกล่าว จะมีการเริ่มใช้ในการประชุมครั้งต่อไปทันที โดยส.ส.ที่ไม่เข้าร่วม
ประชุม จะต้องทำหนังสือชี้แจงต่อประธานสภา และหลังปิดสมัยการประชุมทุกสมัย จะมีการแสดงรายชื่อของส.ส.
ที่ขาดการประชุมให้ประชาชนได้รับทราบ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด