สทศ.ยืนยัน จะนำข้อสอบและคำตอบพร้อมคำอธิบายในการสอบโอเน็ตและการสอบGAT PATขึ้นเว็บไซต์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ยืนยัน จะนำข้อสอบและคำตอบพร้อมทั้งคำอธิบายในการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)และการทดสอบทางความถนัดทั่วไป(GAT)และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(PAT)ขึ้นเว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติต่อไป เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นางอุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)เปิดเผยว่า สทศ.จะยังคงนำข้อสอบของการทดสอบแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(โอเน็ต)และการทดสอบทางความถนัดทั่วไป(GAT)และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ(PAT)ขึ้นเว็บไซต์ของ สทศ. ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้น เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบต่อไป โดยภายในเดือนเมษายนนี้จะนำคำตอบพร้อมทั้งคำอธิบายรวมถึงเฉลยคำตอบและข้อสอบที่ผ่านมาขึ้นบนเว็บไซต์ด้วย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส นางอุทุมพร กล่าวอีกว่า อยากให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการทำข้อสอบด้วยตนเองไม่อยากให้โรงเรียนสอนเด็กเพื่อการสอบเพียงเท่านั้นเพราะการสอบต่างๆถือเป็นเพียงการวัดผล ซึ่งเชื่อว่าหากโรงเรียนสอนเด็กให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงก็จะสามารถพัฒนาเด็กได้มากขึ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด