กกต.สั่งนับคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต.กะเปอร์ เขต 1 จ.ระนอง ใหม่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) สั่งให้นับคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ใหม่ ว่าที่ ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประจำจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า กกต.กลาง มีมติให้นับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ใหม่ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ กกต.กลางได้มีมติ ซึ่ง กกต.จังหวัดระนองได้กำหนดให้นับคะแนนในวันที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 13.00 น.ที่ อบต.กะเปอร์ ซึ่งได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 และได้รับรองผลไปแล้ว แต่มีผู้ร้องคัดค้านการนับคะแนนครั้งแรก ซึ่งการนับคะแนนในครั้งนี้ กกต.ระนองจะเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย พร้อมทั้งให้ผู้สมัครแต่งตั้งตัวแทนประจำสถานที่นับคะแนนได้ไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าร่วมสังเกตุการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนใหม่ในครั้งนี้ สำหรับการเลือกตั้ง ส.อบต.กะเปอร์ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2552 มีผู้สมัคร 5 คน แต่มีผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง 2 คน คือ นายนิคม โสชัยยัง ได้ 196 คะแนน และนายสนาน มณีรัตน์ ได้ 177 คะแนน และผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 3 คือนายธนบูลย์ ศรีแสง ได้ 169 คะแนน ซึ่งแพ้นายสนาน 8 คะแนน และมีบัตรเสีย 16 บัตร จึงมีผู้ร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งไปยัง กกต.เพื่อขอให้นับคะแนนใหม่ดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด