กาฬสินธุ์เชิญชวนเยาวชนร่วมบรรพชา 5 รั้วร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบรรพชา 5 รั้วร่วมใจเฉลิมพระเกียรติรองรับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน โดยมี นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ผลการประชุมสรุปได้ว่า โครงการนี้รัฐบาลมอบให้แต่ละจังหวัดคัดเลือก ชักชวนเยาวชนที่เข้าหลักเกณฑ์เข้าร่วมบรรพชา จังหวัดละ 90 120 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมินีนาถ และสร้างความยั่งยืนทางด้านความคิดให้กับกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด สำหรับการคัดเลือกเยาวชนผู้เข้าร่วมบรรพชานั้น แบ่งออกเป็นสองส่วน ประกอบด้วย เยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เป็นเพศชายอายุระหว่าง 12 18 ปี สำหรับการดำเนินการบรรพชาในวันที่ 3 5 เมษายน 2553 ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนนุ่งขาวห่มขาว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบรรพชา และให้มาปฏิบัติเตรียมความพร้อมที่วัดอโศการาม ซึ่งช่วงดังกล่าวประมาณ 3 วัน ให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และ ความคิด ส่วนในวันที่ 6 เมษายน2553 ทำพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะการปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 6 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2553 รวม 30 วัน ในการปฏิบัติธรรมเรียนรู้ทางพุทธศาสนา สำหรับผู้สนใจที่จะบรรพชาตามโครงการในครั้งนี้ สมัครได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ ทั้ง 3 เขต, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ และวัดอโศการาม อำเภอนามน ในระหว่างวันที่ 3 15 มีนาคม 2553 ในวัน เวลาราชการ ยกเว้นวัดรับสมัครทุกวัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด