ผบช.ศชต. ปฐมนิเทศตำรวจใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องประชุมยะลาร่วมใจ อาคารศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งใหม่ในสังกัดของ ศชต. ที่ผ่านมา ซึ่งผู้บังคับศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การประชุมดังกล่าว
เพื่อให้กำลังพล ที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่งใหม่ได้เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียนรู้และเข้าใจปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เสริมสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง มีรูปแบบการก่อเหตุที่มุ่งหวังทำลายความน่าเชื่อถือต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยก่อเหตุและปล่อยข่าวว่า เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นผู้กระทำ สร้างความหวาดกลัวให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ต้องมียุทธวิธีในการปฏิบัติงานและคุ้มครองประชาชน ให้ได้รับความปลอดภัย และความสุข ก็จะกลับมาคืนสู่พี่น้องประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง