แจงข้อสอบโอเน็ตไม่เกินหลักสูตรชี้มุ่งให้คิด

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 มี.ค. ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ. สทศ. ได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีนักเรียนและผู้ปกครองร้องเรียนว่า สทศ.ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ทั้งที่หลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้นำมาใช้กับโรงเรียนทั่วไป แต่เพิ่งใช้นำร่องกับสถานศึกษาเพียง 555 แห่งเท่านั้นว่า ข้อสอบโอเน็ตออกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรปี 2551 กับหลักสูตรปี 2544 นั้นก็มีกรอบเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน เพียงแต่หลักสูตรปี 51 จะกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากขึ้น จึงยืนยันว่าข้อสอบโอเน็ตไม่ได้เกินหลักสูตร แต่ถ้าเด็กบอกว่าไม่เคยเรียนทางโรงเรียนก็ต้องรับผิดชอบว่าทำไมไม่สอนเด็ก

ศ.ดร.อุทุมพร กล่าวต่อไปว่า ส่วนรูปแบบข้อสอบที่มีหลายคำตอบนั้น ตนขอย้ำว่าข้อสอบที่ดีมีหลายรูปแบบ และเน้นการคิด วิเคราะห์ เพื่อจะได้วัดความสามารถที่แท้จริง ทั้งนี้จากข้อสอบโอเน็ต ม.6 ทั้งหมด 516 ข้อ มีเพียง 16 ข้อ หรือ 3.10% ของข้อสอบทั้งหมดเท่านั้นที่นักเรียนสงสัยว่าไม่ได้มาตรฐาน ตนจึงอยากถามว่าข้อสอบที่เหลืออีก 96.60% มีมาตรฐานหรือไม่ อย่างไรก็ตามหลังจากประกาศผลสอบแล้ว สทศ.จะนำข้อสอบทั้งหมดพร้อมคำเฉลย และคำอธิบายเผยแพร่ทางเว็บไซต์ประมาณเดือนเมษายนนี้

จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทำให้รู้สึกน้อยใจ แต่ยืนยันว่า สทศ.มีเจตนาอยากเห็นเด็กไทยคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งถ้าไม่เริ่มตอนนี้จะไปเริ่มเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตามในปีต่อ ๆ ไปยืนยันว่ารูปแบบของข้อสอบยังคงเหมือนเดิม ศ.ดร.อุทุมพร กล่าว

นายอำนวย สุนทรโชติิ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับแนวทางข้อสอบของ สทศ. แต่เนื้อหาบางส่วนของข้อสอบก็มีปัญหาจริง เชื่อว่าหาก สทศ.มุ่งมั่นปรับปรุงต่อไปก็จะเดินหน้าต่อไปได้

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า จากการหารือกับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.) เห็นว่า สทศ. คงไม่ได้ออกข้อสอบเกินหลักสูตร เพราะหลักสูตรปี 44 และปี 51 มีมาตรฐานการเรียนรู้ชุดเดียวกัน เพียงแต่การจัดทำรายละเอียด อาทิ ตัวชี้วัด ผลที่คาดหวังในตัวผู้เรียนจะมีความแตกต่างกันบ้าง ส่วนกรณีที่นักเรียนจะไปยื่นฟ้องศาลก็เป็นสิทธิที่จะทำได้

ด้าน ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการกพฐ. กล่าวว่า สำนักวิชาการฯ จะวิเคราะห์ข้อสอบโอเน็ตว่าออกเกินหลักสูตรปี 44 หรือไม่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน 2-3 วัน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด