ศธ.ชวนเด็กวัยเรียนหัดฝึกทำงาน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษา ธิการ กล่าวในงานเปิดศูนย์บริการ เรียนรู้งาน สรรค์สร้างคุณภาพชีวิต ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา ให้มีรายได้ระหว่างเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ศธ.มี นโยบายใช้การศึกษาเพื่อการพัฒนา ให้เยาวชน ได้เรียนรู้งาน เรียนรู้ตนเอง และเรียนรู้สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้วิชาสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง ด้วยการฝึกประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ ศธ.ได้รับงบฯ ในการดำเินโครงการทั้งสิ้น 32,900,000 บาท และยังได้รับความร่วมมือจากกระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคเอกชน อีกกว่า 30 แห่ง มาร่วมออกบูธ เปิดรับสมัครเข้าทำงาน อีกทั้งยังมีกิจกรรมร้านค้าจำลองสถานการณ์จริงแสดงภาพลักษณ์การทำงาน การฝึกทักษะอาชีพที่เป็นรายได้เสริม นิทรรศการความรู้ในการทำงานอาชีพที่หลากหลาย

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัด ศธ. กล่าวว่า การรับสมัครงานครั้งนี้จะเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ร่วมสมัครเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนต่อเนื่องถึงเปิดภาคเรียน ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 09.00-16.30 น. โดยส่วนกลาง ที่อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ที่ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทั่วประเทศ (ศูนย์ กศน. อำเภอ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2628-6356-60 สายด่วน 1579 หรือเว็บไซต์ www.learnandwork.net.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด