ปภ.เผย มีประชาชน 562 ครัวเรือน ใน 3 จังหวัดภาคอีสาน ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผย ขณะนี้มีประชาชน 562 ครัวเรือน ใน 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2553 สภาพอากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีพายุฤดูร้อน ส่งผลให้เกิดสถานการณ์วาตภัยใน 3 จังหวัด 3 อำเภอ 4 ตำบล 17 หมู่บ้าน ได้แก่ ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 562 ครัวเรือน 1,604 คน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด