คณะอนุฯ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เตือน ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศเร่งขอใบอนุญาตก่อน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เตือน ผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ เร่งขอใบอนุญาตก่อนหมดเขตภายใน10 มีนาคมนี้ พร้อมเตรียมออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่ทั่วประเทศ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ประธานคณะทำงานด้านกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ในคณะอนุกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ (กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก) ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่หรือ เคเบิ้ลทีวี ทยอยยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 300 ราย ซึ่งตามประกาศฯ ที่กำหนดให้ผู้ที่ให้บริการเคเบิ้ลทีวีให้ยื่นความประสงค์เพื่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการภายใน 120 วันโดยจะสิ้นสุดในวันที่ 10 มีนาคมนี้ และหากผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีไม่มายื่นขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดระยะเวลา จะถือว่าประกอบกิจการฯและให้บริการเคเบิ้ลทีวีผิดข้อบังคับ แต่หากยื่นภายในกำหนดระยะเวลาจะได้สิทธิ์ในการทดลองให้บริการอย่างถูกต้อง จึงขอย้ำเตือนผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวี ที่ยังไม่แจ้งความประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เร่งดำเนินการยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย ซึ่งผู้ที่แจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเอกสารครบ คณะทำงานฯ ได้เตรียมการพิจารณาคำขอใบอนุญาตเพื่อส่งข้อพิจารณาต่อไปยังอนุกรรมการฯ และกทช. พิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป คาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตฉบับแรกได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ผู้ประกอบกิจการเคเบิ้ลทีวี สามารถดาวน์โหลดแบบยื่นความประสงค์เพื่อดำเนินการขอรับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของ กทช. www.ntc.or.th หรือยื่นแบบความประสงค์ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงาน กทช. เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2271 0151 ต่อ 882, 883

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด