อย.สั่ง สสจ.ใต้ตอนล่างตรวจเข้มร้านขายยา ห้ามขายยาแก้ไอโดยไม่สอบถามอาการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ตรวจเข้มร้านขายยา ห้ามขายยาแก้ไอโดยไม่สอบถามอาการหลังพบวัยรุ่นนิยมใช้เป็นส่วนผสมยาเสพติด นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า ได้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จังหวัดปัตตานี และสงขลา ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านขายยา 4 ร้าน ที่มีการแจ้งเบาะแส พบการกระทำที่ผิดกฎหมาย จำหน่ายยาแก้ไอ โดยไม่ซักถามอาการของผู้ป่วยจริง ทั้งที่กำชับให้ระวังการจำหน่าย เพราะเยาวชนในพื้นที่มักนำยาน้ำแก้ไอไปเป็นหนึ่งส่วนผสมยาเสพติด ซึ่งจากการตรวจบพบกระทำผิดจริง โดยขายยาไม่แสดงฉลาก, ยาหมดอายุ, จำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการไม่ควบคุมการทำบัญชียา ส่วนที่จังหวัดสงขลาพบในร้านขายยามียาแก้ไอชนิดน้ำ ใส่ไว้ในภาชนะกล่องกระดาษจำนวนมาก พร้อมส่งขายให้ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีการซักถามอาการของผู้ป่วย โดยร้านขายยาทั้งหมดที่พบจะถูกดำเนินคดีใน 4 ข้อหา คือ ข้อหาการมีไว้เพื่อขายซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ข้อหาการมียาเสื่อมคุณภาพไว้เพื่อขาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทัปรับ ข้อหาขายยาแผนปัจจุบันไม่ตรงตามประเภทของใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 5,000 บาท ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการมีความผิดข้อหาไม่ควบคุมการทำบัญชีซื้อ ขายยา ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 5,000 บาท ส่วนพนักงาน เจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดยารวมถึงเก็บตัวอย่างยา เพื่อประกอบการดำเนินการทางคดีตามกฎหมายกับร้านขายยาทั้ง 4 แห่งต่อไป ทั้งนี้ได้สั่ง สสจ.ในพื้นที่ใต้เฝ้าระวังการการขายยาอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้นำยาไปเป็นส่วนผสมของยาเสพติด ซึ่งเริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด