กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนหน่วยงานราชการ และ ประชาชน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมทางหลวงชนบท เชิญชวนหน่วยงานราชการ และ ประชาชน ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ข และ ค1 ผังเมืองรวมตราด นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ จัด และบริษัท ทรานส์ เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินงานสำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ข และ ค1 ผังเมืองรวมตราด จังหวัดตราด ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงชนบท ได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การเริ่มดำเนินโครงการ จึงกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการขึ้น เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่โครงการ และประชาชนที่สนใจโครงการ ได้รับข้อมูลข่าวสาร ชี้แจงแนะนำโครงการ เหตุผลและความจำเป็นของโครงการ แนวทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของท้องถิ่น อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ โดยกำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ ประชาชน ผู้สนใจร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด