สหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆทั่วโลกคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ด้วยการสร้างถนนให้ดีขึ้น รวมถึงกำหนดให้ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัย ควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือ และการขับขี่ขณะมึนเมา เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตจากการใช้รถใช้ถนนที่สามารถป้องกันได้ มติดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความพยายามของสหประชาชาติในการกดดันให้ประเทศต่าง ๆ และผู้ผลิตรถยนต์ดำเนินตามมาตรฐานความปลอดภัย.

เรื่องล่าสุดของหมวด ต่างประเทศ

ดูหมวด ต่างประเทศ ทั้งหมด