สำนักพัฒนาการท่องเที่ยวชี้แจงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยแก่ผู้ประกอบการ ในภาคตะวันออก เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัว วันนี้ (3 มี.ค.53) ที่ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย โดยมีนายขจร วีระใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดประชุม และบรรยายพิเศษ ทั้งนี้สำนักพัฒนาการท่องเที่ยว ได้บรรยายให้ความรู้ 10 มาตรฐานการท่องเที่ยว ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ดูพรรณไม้ ดูผีเสื้อ ล่องแก่ง ปีนหน้าผา ดำน้ำ พายเรือแคนู เรือคายัค มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม และการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว โดยการประชุมครั้งนี้ มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี รวม 50 คน ร่วมประชุม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด