วชช.ตราด เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานนิทรรศการ "ร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมน 7 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยชุมชนตราด เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานนิทรรศการ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชน ในวันที่ 7 มีนาคมนี้ นางกรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เปิดเผยว่า วิทยาลัยชุมขนตราด ได้กำหนดจัดงานิทรรศการ "สร้างสรรค์ปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการแสดงผลงานของนักศึกษาหลักสุตรอนุปริญญา จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รวมทั้งผลงานการจัดหลักสูตรระยะสั้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น. สนามฟุตบอลวิทยาลัยชุมขนตราด ตำบลเนินทราย อำเภอเมือง จังหวัดตราด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด