สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดอบรมการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผ้าฝ้าย ผ้าไหมแพรวา ซึ่ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มผลิตผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมแพรวา และกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 200 คน ให้มีความรู้ในการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพผ้าไหมแพรวาให้ตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ด้านการเพิ่มเทคนิคทางวิชาการในการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ การอบรมในครั้งนี้ จะเน้นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องเทคนิคการแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญสิ่งทอจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอของ กระทรวงอุตสาหกรรม และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานผ้าไหมแพรวาและผ้าฝ้าย โดยวิทยากรจาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันผ้าไหมแพรวา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมแพรวาและผ้าฝ้าย ยังมีมูลค่าผลตอบแทนต่ำ และผลิตภัณฑ์ยังไม่มีการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคเท่าที่ควร ดังนั้นการพัฒนาผ้าไหมแพรวา จะต้องมีการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ผลิตผ้าไหมแพรวา และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมแพรวาให้สูงขึ้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ และควบคุมคุณภาพผ้าไหมแพรวาอย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด