ขอนแก่นประกาศพื้นที่ภัยแล้ง17 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ได้ประกาศให้พื้นที่ 17 อำเภอเป็นพื้นที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง หลังพบว่า ประชาชนในพื้นที่ขาดน้ำ สำหรับการอุปโภคและบริโภคอย่างหนัก แหล่งน้ำ สาธารณะแห้งขอด ขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเป็นวงกว้าง เพิ่มมากขึ้น มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 152,242 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัดได้ระดมรถน้ำ เข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้ว รวมกว่า 1,500,000 ลิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า ได้อนุมัติงบประมาณเบื้องต้นรวม 11 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย โดยเฉพาะกับการจัดหาน้ำและการขุดลอกบ่อน้ำบาดาล ขณะเดียวกันยังคงเตรียมประสานรับงบฉุกเฉินจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีก 3,000,000 บาท สำหรับเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ขนส่งน้ำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง