โบ้ยส่งพาณิชย์ดึงก.ม.ค้าปลีก

นายศุภชัย ใจสมุทร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ไม่เห็นชอบให้ถอนร่างพ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้าออกไปปรับปรุง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพราะการดำเนินการในขั้นตอนการแยกแยะว่ารัฐวิสาหกิจ ใดเป็นรัฐวิสาหกิจที่แข่งขันกับเอกชนหรือไม่ หรือรัฐวิสาหกิจใดเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ และดำเนินการไปพร้อมกันในขั้นตอนการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรม การกฤษฎีกา และที่ประชุมครม.ได้ให้หลักเกณฑ์ว่า รัฐวิสาหกิจแห่งใดที่จดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วและมีการแข่งขันทางธุรกิจกับเอกชนตามปกติ ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของร่างกฎหมายนี้ เช่น บริษัท อสมท ส่วนรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจนให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับปรุงถ้อยคำให้มีความชัดเจน ครอบคลุม ตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด