อากาศร้อนจัดสร้างสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงสุด

อากาศร้อนจัดสร้างสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงสุด

อากาศร้อนจัดสร้างสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงสุด เกี่ยวกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำนักข่าวไทย อ.ส.ม.ท.

สนับสนุนเนื้อหา

อากาศร้อนจัดส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศปรับตัวสูงสุด (พีค) โดยขึ้นไปถึงระดับ 22,112.90 เมกะวัตต์ ขณะที่เรกกูเลเตอร์ยืนยันมีไฟฟ้าเพียงพอ และดูแลค่าไฟฟ้าให้เหมาะสม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายงานว่า พีคที่สูงขึ้นดังกล่าวสูงกว่าพีคปี 2552 ที่ 22,044.9 เมกะวัตต์ โดยสูงกว่า 168 เมกะวัตต์ หรือร้อยละ 0.76 ในขณะที่คาดว่า พีคปีนี้จะอยู่ที่ 23,000 เมกะวัตต์ เนื่องจากปีนี้มีอากาศร้อนจัด และยังเกิดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ทำให้โรงงานต่าง ๆ กลับมาเดินเครื่องผลิตสูงขึ้น เพราะส่งออกได้มากขึ้น และการขายสินค้าในประเทศก็สูงขึ้นด้วย

นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวว่า สำรองไฟฟ้ามีเพียงพอ ค่าไฟฟ้ายังคงตรึงราคาไปจนถึงเดือน ส.ค.นี้ ส่วนต้นทุนจะปรับสูงขึ้นหรือไม่นั้น คงต้องดูถึงภาพรวมว่ามีการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ ซึ่งจะดูให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ขณะที่ กกพ.ได้เร่งแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการพลังงานประจำเขต จะทำให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้ามาดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าและบริการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด

 

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด