ครม.อนุมัติ จัดงานน้อมรำลึก 100 ปี ร.5

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผล การประชุม ครม.ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบ โครงการจัดกิจกรรมงานน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นวาระแห่งชาติ และเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จัดงานน้อมรำลึก 100 ปีด้วย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ พร้อมกันนี้ยังได้อนุมัติงบประมาณในการจัดงาน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2553 อีก 32 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติ ให้แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ แทนกรรมการที่ลาออกจำนวน 2 คน ประกอบด้วย นางพิรงรอง รามสูต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านนิเทศศาสตร์ นายรอม หิรัญพฤกษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร