ตั้งกรรมการสอบทุจริตเข้า ร.ร.นายอำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เปิดเผย ผลการประชุมคณะกรรมการป.ป.ช. ในวันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานป.ป.ช. ว่า ที่ประชุมมีมติให้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะ ในการไต่สวนข้อเท็จจริง เรื่องกล่าวหาเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอ ปี 52 เนื่องจาก เรื่องกล่าวหาดังกล่าว มีบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาจำนวนมาก

ซึ่งส่งกระทบต่อความน่าเชื่อถือ ของสถาบันราชการ และสังคมไทย อย่างกว้างขวางด้วย คณะกรรมการป.ป.ช. จึงต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการไต่สวน จากคณะอนุกรรมการไต่สวน เป็นคณะกรรมการป.ป.ช.ทั้งคณะ เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เรื่องดังกล่าว มีนายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการป.ป.ช. เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวน