ชาวนาพิจิตรรับเงินรัฐ ช่วยค่าเพลี้ยระบาด

ชาวนาพิจิตรรับเงินรัฐ ช่วยค่าเพลี้ยระบาด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธวัช วัดแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษสำนักงานเกษตร จ.พิจิตร เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาด พร้อมทั้งพบโรคจู๋ โรคเขียวเตี้ย เริ่มมีการระบาดในนาข้าวของชาวนาพิจิตร ที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยการระบาดได้แพร่ไปทั่วทุกพื้นที่

โดยเฉพาะพบในพันธุ์ข้าวที่ไม่ต้านทาน ได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 4 ดอนเจดีย์ ชัยนาท 1 สุพรรณบุรี 60 มาเลเซีย ราชินี พวงทอง โพธิ์เงิน คือ พันธุ์ส่งเสริมการเกษตรไม่ได้แนะนำให้ปลูก โดยจะพบโรค ดังกล่าวระบาดอยู่ในแปลงนา ที่ปลูกพันธุ์ข้าวข้างต้น และสาเหตุเกิดจากเพลี้ยกระโดดเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสไปแพร่ระบาด อีกทั้งชาวนาฝ่าฝืนคำเตือนให้งดทำนาปรัง จึงทำให้วงจรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลไม่หมดสิ้น และมีการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้อง

ในส่วนของแนวทางการแก้ไข ล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบ ขอให้ชาวนาพิจิตรที่ตรวจสอบพบว่า ในแปลงนามีโรคจู๋ และ โรคเขียวเตี้ย ขอให้มาสมัครเข้าร่วมโครงการตามมาตรการแก้ไขโรคจู๋ และโรคเขียวเตี้ย เพื่อตัดวงจร โดยชาวนาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จะต้องงดทำนาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน และปฏิบัติตามเงื่อนไขยินยอมให้ทางราชการ ไปดำเนินการไถกลบนาข้าวที่เกิดโรคดังกล่าว ซึ่งชาวนาจะได้รับค่าตอบแทน ไร่ละ 2,280 บาท

พร้อมทั้ง เมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ ก็จะได้พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไร่ละ 15 ก.ก. โดยสามารถระบุ พันธุ์ข้าวที่ต้องการได้ ทั้งนี้ขอให้ชาวนาที่สนใจติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ ที่ภูมิลำเนาตั้งอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.53 ถึง วันที่ 15 มี.ค.53 ทั้งนี้ ต้องมีข้าวยืนต้นให้เจ้าหน้าที่
และคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบยืนยันว่า เข้าคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่ จึงจะได้รับสิทธิ์จากรัฐบาล ซึ่งคาดว่า จ.พิจิตร จะมีนาข้าวที่เกิดโรค เข้าโครงการประมาณ 13,000 ไร่เศษ