ชาวนาปากน้ำโพวอนรัฐยกเลิกประกันราคาข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากปัญหาราคาข้าวของชาวนาตกต่ำในขณะนี้ สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวนา ในอำเภอเก้าเลี้ยว และ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ อย่างมาก เนื่องจากว่า ช่วงนี้ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวออกขาย วันละกว่าหมื่นตัน แต่ขายได้ราคาเพียง
ตันละ 6,000-7,000 บาทเท่านั้น เนื่องจาก โรงสียังไม่กล้ารับซื้อข้าวจากชาวนา เพราะว่า ผู้ส่งออกรับซื้อข้าวจากโรงสี เพียงตันละ 7,000 กว่าบาทเท่านั้น อ้างว่า ตลาดส่งออกยังมีปัญหา ทำให้โรงสีรับซื้อข้าวจากชาวนา ตามค่า
ความชื้นของราคาประกัน เพียงตันละ 6,300 -7,000 บาท

ล่าสุด ชาวนาทั้งสองอำเภอกว่า 1,000 คน นำรถอีแต๋น รถบรรทุก จำนวนกว่า 100 คัน นัดรวมตัวกันที่โรงสีร้าง ริมถนนสายนครสวรรค์ - พิษณุโลก อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ตั้งจุดปราศรัยวิพากษ์นโยบายประกันราคาข้าวของ
รัฐบาล เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย และเปรียบเทียบราคาระหว่างโครงการประกันราคากับโครงการรับจำนำข้าวว่า โครงการไหน ชาวนาได้ประโยชน์มากกว่ากัน

ต่อมา นายชาญเดช คงเอี่ยมตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายสุเทพ วงษ์พานิช นายอำเภอเก้าเลี้ยว การค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์ ได้เดินทางไปเจรจากับแกนนำเป็นเวลานานกว่า 40 นาที ปรากฏว่า ไม่สามารถเจรจา
กันได้ เนื่องจาก ทางจังหวัดไม่มีคำตอบว่า จะตั้งจุดรับซื้อข้าวได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และราคาประกัน ก็ต้องยึดตามนโยบายเดิมของรัฐบาล ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ชาวนาอย่างมาก เพราะชาวนาต้องการยกเลิกการประกันราคาข้าวแล้ว
ให้รัฐบาลหันมาใช้โครงการรับจำนำเหมือนเดิมแทน จึงยกขบวนเคลื่อนมาปิดล้อมหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อทวงคำตอบจาก นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการจังหวัดแทน