ทักษิณมีหวังสู้เวทีโลกแต่ไม่มีผลต่อคดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุณัย ผาสุข ผู้ประสานงาน ฮิวแมน ไรท์ส วอทช์ (Human Rights Watch) ประจำประเทศไทย เปิดเผยถึงกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จะเคลื่อนไหวในเวทีโลก เพื่อขอความเป็นธรรมว่า ก็ยังมีช่องทางที่เปิดให้ พ.ต.ท.ทักษิณ สู้ได้ คือ สามารถอาศัยปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR) ร้องต่อ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ผ่านไปยัง คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้รับพิจารณาคดี ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ว่าถูกละเมิดสิทธิ์ฯหรือไม่ และอาจจะขยายผลไปสู่การรับคดีไว้พิจารณา
ของศาลโลกต่อไปหรือไม่ ก็ต้องรอในช่วงเดือนมกราคม ปีหน้า ที่ คณะมนตรีสิทธิมนุษชนแห่งสหประชาชาติ จะมีวาระการพิจารณามาตรฐานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การยื่นต่อ คณะมนตรีฯ ก็ต้องอาศัยประเทศที่เป็นสมาชิกของคณะมนตรีฯ และเป็นมิตรกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ให้เป็นตัวแทน ยื่นต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ซึ่งประเทศนั้น ก็จะต้องไตร่ตรองถึงผลกระทบด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยด้วย

นายสุณัย ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ถึง พ.ต.ท.ทักษิณ จะอาศัยช่องทางนี้ ในการเคลื่อนไหวในเวทีโลก ก็จะไม่ส่งผลอะไรต่อคดี เพราะถึงแม้ศาลโลก รับพิจารณา แต่ก็ไม่สามารถวินิจฉัยได้ นอกจาก การให้ความเห็นเท่านั้น เนื่องจาก คู่กรณีไม่ใช่สหประชาชาติ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด