สทศ.ประกาศปฏิทินสอบGAT-PAT 6-9 มี.ค.นี้

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ส่งข้อสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือ PAT ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 6-9 มี.ค. ให้ศูนย์สอบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ส่วนนักเรียนทุกคนจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบด้วยตนเอง รวมทั้งต้องอ่านระเบียบการเข้าสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายแสดงตัวตนด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้เข้าห้องสอบ และห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าไปเด็ดขาด ถ้าจับได้จะไม่ตรวจข้อสอบวิชานั้น ๆ

ศ.ดร.อุทุมพร กล่่อไปว่า สำหรับรูปแบบข้อสอบ GAT และ PAT จะคล้ายกับข้อสอบในการสอบ GAT-PAT เมื่อเดือนตุลาคม 2552 และข้อสอบ O-NET ที่ผ่านมา โดยแต่ละข้ออาจจะมี 1 คำตอบหรือมีหลายคำตอบที่สัมพันธ์กัน มีบทความให้อ่าน และต้องคิดวิเคราะห์ออกมา ซึ่งสามารถดูตัวอย่างข้อสอบได้ทางเว็บไซต์ ของสทศ. http://www.niets.or.th

สำหรับตารางสอบ วันที่ 6 มี.ค. เวลา 08.30-11.30 น. สอบ GAT ความถนัดทั่วไป เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ วันที่ 7 มี.ค. เวลา 08.30-11.30 น. สอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 8 มี.ค. เวลา 08.30-11.30 น. สอบ PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู และวันที่ 9 มี.ค. 2553 วลา 08.30-11.30 น. สอบ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 13.00-16.00 น. สอบ PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ และ PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี และประกาศผลสอบ วันที่ 10 เมษายน 2553.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด