ฟิลิปปินส์ขาดแคลนไฟฟ้าขั้นวิกฤติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท มะนิลา อิเล็คทริค ซึ่งให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนร่วม 12 ล้านคน ในเมืองหลวงของฟิลิปปินส์ เผยว่า มีความจำเป็น ต้องตัดกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนทั่วกรุงมะนิลา และจังหวัดใกล้เคียง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อจัดการกับปัญหาขาดแคลนพลังงาน โดยได้ให้เหตุผลว่า เกิดจากฝนที่ตกลงมาน้อย ทำให้พลังงานงานน้ำ ซึ่งใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าราว 30% ของทั้งประเทศลดลงไป และโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ทางภาคใต้ของประเทศ ซึ่งถูกปิดทำการไปเป็นการชั่วคราว ก็มาซ้ำเติมปัญหาดังกล่าวให้เลวร้ายลงไปด้วย

ทั้งนี้ การงดส่งกระแสไฟฟ้า ให้แก่เครื่องจ่ายไฟ บนเกาะมินดาเนา ที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้ไฟฟ้าดับเป็นประจำในเดือนที่แล้ว บางครั้งกินเวลานานถึงครึ่งวันทีเดียว นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อหลายๆ เมืองใหญ่
บนเกาะมินดาเนา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของประชากรเกือบ 22 ล้านคน รวมถึงท่าเรือสำคัญๆ ของเมืองอีกด้วย