นักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำตกแจ้ซ้อนลำปาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ. ลำปาง บรรยากาศทั่ว ไปเป็นอย่างคึกคัก โดยมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ สนใจเดินทางมาเล่นน้ำตกแจ้ซ้อน ซึ่งมีความสูง 6 ชั้น เพื่อคลายความร้อน กันเป็นจำนวนมาก โดยถือว่า
ในวันนี้สภาพอากาศของจังหวัดลำปาง เกิดร้อนอบอ้าวอย่างมาก ขณะเดียวกัน ยังคงมีนักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจ นำไข่มาลวกและต้มในบ่อน้ำพุร้อน เพื่อรับประทาน รวมถึงได้เข้าใช้บริการอาบน้ำแร่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องต่อคิว
เพื่อเข้าใช้บริการ สำหรับในช่วง 3 วันนี้ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2553 ถือว่า มียอดนักท่องเที่ยว เข้าใช้บริการกันเป็นจำนวนมากกว่าทุกวันที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว