อุบลฯ แล้ง25อำเภอ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจ.อุบลฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้จ.อุบลราชธานี ประสบภัยแล้ง 25 อำเภอ 2,424 หมู่บ้าน 205 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 412,223 ราย อำเภอที่ประสบภัยแล้วมากที่สุด คือ ใน
พื้นที่ อ.โพธิ์ไทร ส่วนตำบล ได้แก่ ต.สารภี 9 หมู่บ้าน ต.สำโรง 11 หมู่บ้าน ต.เหล่างาม 3 หมู่บ้าน

ทางผู้ว่าราชการจ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ขณะนี้ภัยแล้งกระจายไปทุกอำเภอ ทั้งนี้ จ.อุบลราชธานี ได้ตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้ว คาดว่า ทางจังหวัดจะประสานงานไปยังอบต.ทุกพื้นที่ ทุกตำบล ให้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี