ทหารใต้รับอุ่นใจ รมว.วิทย์ฯแจงจีที200

ทหารใต้รับอุ่นใจ รมว.วิทย์ฯแจงจีที200
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พลโทพิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า จากการประชุมเมื่อวานนี้ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่ได้แจ้งให้ทางกองทัพเลิกใช้เครื่องจีที200 แต่ได้ชี้แจงด้านการทำงานให้มีความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันเมื่อยังไม่มีเครื่องมือใหม่ มาทดแทน ก็ยังคงต้องใช้เครื่องจีที200 เนื่องจากยังมีความจำเป็น และเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้เครื่องนี้มากับมือ มีความมั่นใจ ก็จะต้องใช้ไปก่อน เพราะหากไม่มีเครื่องจีที200 ก็เปรียบเหมือนคนที่มีมือเปล่าตาเปล่า มองไม่เห็นอะไรเลย ดังนั้น การที่ใช้เครื่องจีที200 นั้น ก็เป็นการใช้เพื่อตรวจสอบเหตุในเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้มีการนำไปชี้ตัวบุคคล

แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้กล่าวอีกว่าขณะนี้ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้นำเครื่องมือ ซึ่งเป็นเครื่องตัดสัญญาณฯ มามอบให้จำนวน 88 เครื่อง เพื่อใช้ในพื้นที่ไปก่อน และก็อาจจะใช้ควบคู่กับเครื่องจีที 200 ไปด้วยกัน เพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว