เชิดชูภูมิปัญญาครู

นอกจากได้รับเกียรติประวัติแห่งชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ในฐานะ ศิลปินแห่งชาติ 2552 เข้ารับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม ได้จัดงานเชิดชูเกียรติและเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 ทั้ง 9 ท่าน ใน วันศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24-28 ก.พ. 2553 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และในงานศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ร่วมแสดงผลงานแห่งบรมครู อาทิ การแสดงโขนและการบรรเลงปี่พาทย์

ภูมิปัญญาจากเหล่าครูของแผ่นดินทั้ง 9 ราย ได้รับการนำเสนอผ่านนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ครูของแผ่นดิน ศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ 4 ศิลปินแห่งชาติในสาขาทัศนศิลป์ ศ.ปรีชา เถาทอง ด้านจิตรกรรม, นายองอาจ สาตรพันธุ์ ด้านสถาปัตย กรรมร่วมสมัย, นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ด้านประณีตศิลป์-แกะสลักเครื่องสด, นายวรนนท์ ชัชวาลทิพากร ด้านภาพถ่าย, 4 ศิลปินแห่งชาติในสาขาศิลปะการแสดง นายจตุพร รัตนวราหะ ด้านนาฏศิลป์-โขน, นายอุทัย แก้วละเอียด ด้านดนตรีไทย, นางมัณฑนา โมรากุล ด้านสากล-ขับร้อง, นายประยงค์ ชื่นเย็น ด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง-ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน และ นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์

ส่วนหนึ่งของศิลปินแห่งชาติ ศ.ปรีชา เถาทอง กล่าวว่า ศิลปะความเป็นไทยที่ตามหา เป็นศิลปะที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ศิลปะไม่เคยอยู่นิ่งและไม่เคยตายตัว ศิลปะชาติใดก็ตามที่อยู่นิ่งศิลปะชาตินั้นจะตาย ที่ผลงานของตนใช้วัดและลายไทยมากเพราะคุ้นเคยกับวัด สิ่งที่เป็นลายไทยหรือสปริตความเป็นไทยกำลังหายไป จึงอยากให้ช่วยกันอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย สร้างสรรค์ผลงานและเผยแพร่กันต่อไป ความเป็นไทยอยู่ที่ความเป็นไทยไม่ใช่การปิดทองตัดเส้น ศิลปวัฒนธรรมเหมือนวงล้อที่หมุนไปเรื่อย ๆ แต่ความเป็นไทยอยู่ตรงกลาง ถ้าการศึกษายังคงสอนแบบ หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับ สอง สมองซีกขวาความเป็นไทยจะหายหมด

ศิลปินแห่งชาติด้านภาพถ่าย นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร เผยว่า กว่า 23 ปีที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทั่วโลกเพราะอยากให้คนต่างชาติเห็นมุมสวย ๆ ของเมืองไทย นอกจากภูมิทัศน์และวัฒน ธรรมประเพณีระหว่างไปเที่ยวอยากให้มีโอกาสได้กราบไหว้พระพุทธรูปของไทย ซึ่งมีมากกว่า 600-700 องค์ กว่าร้อยละ 60-70 อยู่ในกรุงเทพมหานคร ตนชอบในสไตล์ของพระพุทธรูปกับพระเครื่อง จึงทำให้รูปที่นำเสนอเกี่ยวกับโบราณสถานและพุทธศาสนา ส่วนภาพประทับใจเป็นภาพถ่ายงานวันพ่อแห่งชาติเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ได้เห็นเทียนเป็นหมื่น ๆ เล่ม แสงเทียนสวยมาก เห็นแล้วรู้สึกขนลุก.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด