รมว.ศธ. ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีประชาชนจำนวนมาก ร่วมพิธี ช่วงค่ำที่ผ่านมา ที่บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ที่ได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ประกาศศักดิ์ศรีของความเป็นเมืองพระพุทธศาสนา ที่สืบทอดความเชื่อ ประเพณีปฏิบัติมายาวนาน โดยมีประชาชนหลายพันคนเข้าร่วมกิจกรรมทำให้บริเวณลานวัดพระมหาธาตุ เต็มไปด้วยประชาชนที่ส่วนใหญ่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ในส่วนของบรรยากาศโดยรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ปฏิบัติศาสนกิจ ที่วัดใกล้บ้าน และส่วนหนึ่งได้เดินทางมายังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อนำผ้าขึ้นห่มองค์พระบรมธาตุ ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับพระราชทานผ้าพระบฎ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาประกอบพิธี นอกจากนี้ยังมีผ้าพระบฎของผู้นำพุทธศาสนา จาก ประเทศ ศรีลังกา จีน เนปาล บังคลาเทศ เวียดนาม พม่า กัมพูชาว ลาว ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน กลุ่มต่า ๆ ได้ร่วมประกอบพิธีถวายผ้าพระบฎ ผ้าห่มองค์พระบรมธาตุตลอดทั้งวัน ด้วยความศรัทธา ทั้งนี้การได้ถวายผ้าห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เปรียบเสมือนการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด