พุทธศาสนิกชน จ.ตราด ร่วมสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันมาฆบูชา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พุทธศาสนิกชนในจังหวัดตราด ร่วมสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ พร้อมร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา วันนี้ (28 ก.พ.53) บริเวณเจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อ.เมืองตราด พระครูสังฆรักษ์ ทรงวุฒิ รองเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำพุทธศาสนิกชนในจังหวัดตราด จำนวนมาก เข้าร่วมสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ พร้อมทั้งแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 พระครูสังฆรักษ์ทรงวุฒิ รองเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ในส่วนของจังหวัดตราดวัดทุกวัดในจังหวัดต่างร่วมจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีศูนย์กลางจัดกิจกรรมอยู่ ณ เจดีย์ 3 ท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม อ.เมืองตราด มี 3 กิจกรรมหลัก คือ การสวดพระพุทธมนต์ 108 จบ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และกิจกรรมการเวียนเทียน ทั้งนี้วันมาฆบูชาเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ คือ การประกาศหลักธรรม คำสั่งสอนของพระองค์ ต่อหน้าพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด