ประชาชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 บรรยากาศงานวันมาฆบูชา ประจำปี 2553 บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันนี้ (28 ก.พ.53) มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วภายในบริเวณงานยังมีกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนา อาทิ นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การอภิปรายธรรมะเรื่องพระสงฆ์ควรมีบทบาทอย่างไรในการให้พุทธศาสนิกชน ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา การสวดมนต์หมู่ในทำนองสรภัญญะ การประกวดร้องเพลงพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมให้คนทำความดีตามพระปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวนประชาชน ร่วมกันเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา ในเวลา 17.00 น.

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด